MeerjarenOnderhoudsPlan

Per 1 mei 2008 is het bij wet verplicht om een reservefonds op te bouwen die in relatie staat tot de onderhoudsbehoefte van het appartementencomplex. Deze behoefte komt tot uiting in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De MJOP bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 * De Jaarplanning

* De 5 jarenplanning

* De 10 jarenplanning

* De 25 jarenplanning

* De kapitalisatie

 

Bovengenoemde planningen geven een helder beeld over het onderhoud op korte, middellange en lange termijn. Daarbij geeft de kapitalisatie duidelijkheid of de VvE in de komende jaren financieel gezond is en blijft. Overschotten of tekorten op de exploitatiebegroting zullen aan de ALV worden gepresenteerd. Zorg VvE Beheer adviseert de bestemming aan de hand van de kapitalisatie.

 

Fluctuaties in de VvE bijdrage blijven beperkt door een gezonde MJOP!