Opstarten nieuwe VvE's

 

Nederland telt ongeveer 116.000 Verenigingen van Eigenaren. 40.000 van deze VvE's is nog niet actief of voldoet niet aan de regelgeving die per 1 mei 2008 van kracht is geworden. Zorg VvE Beheer  helpt slapende VvE's en niet gezonde VvE's om zo snel mogelijk en binnen een verantwoorde termijn geheel op orde te zijn.

Wij adviseren en begeleiden in:

 

Het convoceren van een Algemene Ledenvergadering met een uitleg over de VvE;

Het opzetten van de financiële administratie en openen van bankrekeningen;

Het inventariseren en beoordelen van de verzekeringen en contracten;

Het opstellen van een exploitatiebegroting en een voorlopige reële VvE bijdrage;

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);

Het adviseren van de Algemene Ledenvergadering over de uitkomst van bovengenoemde handelingen zodat een gezonde VvE ontstaat.