Burgerlijk Wetboek 5

Het Burgerlijk Wetboek 5 omschrijft onderstaande titels waarbij titel 9 vooral belangrijke informatie bevat voor de VvE. Kijk hier om de inhoud van de betreffende titels te bekijken. U wordt dan doorverwezen naar www.wetboek-online.nl.

 

Zakelijke rechten

Titel 1 Eigendom in het algemeen
Artikelen: 1 2 3

Titel 2 Eigendom van roerende zaken
Artikelen: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Titel 3 Eigendom van onroerende zaken
Artikelen: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Titel 4 Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven
Artikelen: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Titel 5 Mandeligheid
Artikelen: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Titel 6 Erfdienstbaarheden
Artikelen: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Titel 7 Erfpacht
Artikelen: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Titel 8 Opstal
Artikelen: 101 102 103 104 105

Titel 9 Appartementsrechten

Afdeling 1 Algemene bepalingen
Artikelen: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118a 119 120 121 122 123

Afdeling 2 De vereniging van eigenaars
Artikelen: 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Afdeling 3 Rechten uit verzekeringsovereenkomsten
Artikelen: 136 138

Afdeling 4 Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing
Artikelen: 139 140 140a 141 142 143 144 145 146 147