Wat is een VvE?

 

De naam spreekt eigenlijk al voor zich! In een Vereniging van Eigenaren verenigen de eigenaren van één of meerdere gebouwen zich in een bij wet opgerichte vereniging. U koopt dus niet alleen het exclusief gebruiksrecht van het appartement of een bedrijfsruimte, maar u bent tevens mede-eigenaar van alle gemeenschappelijke delen en zaken van het gehele gebouw. U kunt hierbij denken aan zaken als liften, trappenhuizen, het schoonhouden van een gezamelijke entree, maar ook bepaalde verzekeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Samen bent u verantwoordelijk voor het gezamenlijk onderhouden, renoveren en verzekeren van het gebouw.

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de VvE. In de Algemene Ledenvergadering zitten alle eigenaren van de in de VvE vallende ruimtes (woningen, bedrijfsruimte, parkeerplaatsen/garages). Gezamenlijk  besluiten zij  over het beleid van de VvE. Jaarlijks geeft de Algemene Ledenvergadering goedkeuring aan de exploitatiebegroting, renovaties en het afsluiten van contracten. Daarbij kan het, door de Algemene Ledenvergade dagelijks bestuur het mandaat krijgen tot het doen van uitgaven of het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

De vereniging van eigenaren heeft een dagelijks bestuur die veelal wordt ondersteund door een professioneel beheerder. Deze beheerder is op de hoogte van de wet- en regelgeving en kan hierdoor het bestuur goed adviseren en ondersteunen bij alle te nemen voorstellen en besluiten. Door het volgen van het VvE beleid en juiste voorlichting aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen ook verantwoorde besluiten genomen worden. Hierdoor ontstaat een fijne samenwerking en een gezonde VvE!