Modelreglementen

 

 

Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006

 
  Februari 1973 wit November 1983 blauw Januari 1992 geel Januari 2006 blauw/groen
Definities art.1 art.1 art.1 art.1
Algemene bepalingen       art.2 t/m 7
Regeling omtrent gebruik, beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en –zaken. art.2 t/m 8 art.9 t/m 15 art.9 t/m 16 art.16 t/m 24
Regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van privégedeelten. art.9 t/m 16 art.16 t/m 23 art.17 t/m 23 art.25 t/m 34
Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. art.17 art.3 art.3 art.9 en 10
Jaarlijkse exploitatierekening, begroting en te storten bijdragen art.18 en 19 art.4 t/m 7 art.4 t/m 7 art.11 t/m 14
Het in gebruik geven door de eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker. art.20 t/m 22 art.24 t/m 26 art.24 t/m 26 art.35 t/m 38
Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot bijdragen in de schulden en kosten die voor gemeenschappelijke rekening zijn. art.23 art.2 art.2 art.8
Ontzegging gebruik privégedeelten. art.24 art.27 art.27 art.39
Overdracht van een appartementsrecht. art.25 art.28 art.28 art.40
Regeling omtrent verzekeringen. art.26 art.8 art.8 art.15
Overtredingen. art.27 art.29 art.29 art.41
Huishoudelijk Reglement. art.28 art.44 art.44 art.59
Oprichting Vereniging van Eigenaren en vaststelling van de statuten van de Vereniging:        
- Algemene Bepalingen; art.29 t/m 31 art.30 t/m 32 art.30 t/m 32 art.42 t/m 44
- Vergadering van Eigenaren; art.32 t/m 39 art.33 t/m 40 art.33 t/m 40 art.45 t/m 52
- Bestuur van de Vereniging; art.40 t/m 42 art.41 t/m 43 art.41 t/m 43 art.53 t/m 56
- Raad van Commissarissen en commissies. - - - art.57 en 58
Wijziging en opheffing van de splitsing. - - - art.60 en 61
Geschillenbeslechting. - - - art. 62
Slotbepaling. - - art.45 art.63
Annex: variatie op het reglement. (art.20, 20a, 21, 22, 25a) (art.24, 24a, 25, 26, 28a) (art.24, 26a, 26b, 26c, 26d (art.34, 34a, 34b, 34c)