De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen de VvE. De ALV beslist over het beleid van de VvE en over hoe de uitgaven worden gedaan op de jaarlijkse exploitatie en  onderhoudsbegroting. Het bestuur en eventueel een professionele beheerder zullen uitvoering geven aan de keuzes die door de Algemene Ledenvergadering zijn gedaan. Jaarlijks wordt deze vergadering gehouden en kunnen de leden hun stem uitbrengen over punten die op de agenda staan.

 

Zorg  VvE beheer verzorgt de algemene ledenvergadering op een overzichtelijke en transparante manier. Met behulp van een projector en een PowerPoint presentatie worden de financiële stukken getoond. Ook de jaarplanning voor het planmatig onderhoud wordt met illustraties en foto’s  inzichtelijk gemaakt. Zo kan er door de ALV gefundeerde besluiten worden genomen over technische zaken die aan de orde zijn. Alle uitgaven voor planmatig onderhoud zullen worden getoetst aan de kapitalisatie en uiteraard het vermogen van de VvE. Zorg VvE Beheer zal het dagelijks bestuur en de ALV  alleen adviseren, de ALV beslist altijd welke keuzes er gemaakt zullen worden!

 

Dat alle leden aanwezig zijn tijdens de ALV is uitermate belangrijk. Het kan voorkomen dat de vergadering bij een agendapunt beslist tot een verhoging van de VvE bijdrage of misschien wel tot een eenmalige storting. Bij een voldoende meerderheid van de stemmen is dit besluit bindend voor alle leden. Laat uw stem dus niet verloren gaan en beslis mee over uw appartementencomplex en de wijze waarop de VvE omgaat met haar financiën!