Planmatig onderhoud

 

Voor het waarborgen van een gezonde Vereniging van Eigenaren is het planmatig onderhoud van groot belang. De VvE bijdrage bestaat immers voor ongeveer 30% uit de dotatie aan de reserve groot onderhoud. Zo is de liquiditeit van de VvE zeker gesteld voor de grote uitgaven op korte en op lange termijn. Bij bestaande VvE's kan een nulmeting van toepassing zijn waarbij de onderhoudsbehoefte wordt getoetst aan het vermogen van de VvE.

 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de jaarplanning besproken als onderdeel van het MeerjarenOnderhoudsPlan. Deze jaarplanning is het resultaat van de schouw die voorafgaand aan de vergadering heeft plaatsgevonden. Uitsluitend met toestemming van de Algemene Ledenvergadering wordt uitvoering gegeven aan deze jaarplanning. De kapitalisatie laat zien of de uitgaven ook verantwoord zijn.

 

De uitvoering, begeleiding en oplevering van het planmatig onderhoud kan door Zorg VvE Beheer worden verzorgd. Met professionele bedrijven wordt uitvoering gegeven aan renovaties en grote onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de projecten worden de bewoners op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Zo zijn er geen verrassingen!