Storingsonderhoud

 

Onze uitstekende bereikbaarheid is de basis voor een betrouwbaar technisch beheer. Klachten en storingen worden direct doorgemeld aan vakkundig mensen met passie voor hun werk. Zo heeft u kort na de melding van ons een bevestiging wie de klacht gaat oplossen en op welk tijdstip dit gebeurt. Omdat wij met meerdere partners zaken doen, kunnen wij altijd iemand bereiken.

Door het bijhouden van een klachtenlogboek kunnen wij leveranciers beoordelen en eenvoudig zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook worden repeterende klachten eenvoudig gesignaleerd. Hiermee kan het planmatig onderhoud worden aangestuurd of kunnen bewoners worden aangesproken op het foutief gebruik van de VvE eigendommen. 

 
Zorg VvE beheer is dagelijks bereikbaar van:

Maandag t/m vrijdag van 08:30uur tot 20:00uur

 

 

Buiten de bovengenoemde tijden is uitsluitend voor zeer dringende storingen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, één van onze medewerkers bereikbaar.